Protocollen

Op de Stephanus hebben wij regels en handelwijzen duidelijk vastgelegd. Bekijk of download hier diverse protocollen die wij hanteren. 

Gedragscode
Passend Onderwijs
Hoofdluis protocol
Verlof regelgeving
Medisch protocol
Protocol sociale media
Pestprotocol

Klachtenregeling SKOT
Meldcode huiselijk geweld