Vakantierooster

Schooljaar 2020-2021

Eerste schooldag 
Herfstvakantie  
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie                       
Pasen 
Meivakantie 
Hemelvaart 
Pinksteren 
Kamp groep 8 
Kleuters vrije week 
Zomervakantie 
17 augustus 2020 
12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021  
02 april t/m 05 april 2021 
26 april t/m 7 mei 2021 
13 mei en 14 mei 2021 
24 mei 2021 
22 t/m 24 juni 2021 
21 t/m 25 juni 2021 
9 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen

I.v.m. onderwijskundige ontwikkelingen zijn er een aantal studiedagen waarop de leerlingen vrij hebben: 


Woensdag 10 februari Studiedag opbrengsten; groep 1 t/m 8 dag vrij.
Woensdag 9 juni Evaluatievergadering; groep 1 t/m 8 dag vrij.

Deze dagen worden ook aan het begin van het nieuwe schooljaar gemeld in de nieuwsbrief en op de website.