Ouders

 

Schoolwapps

De communicatie tussen school en ouders verloopt via ons ouderportaal van Schoolwapps (online en via de SchoolApp.) 


Ouderraad

Op dit moment bestaat het bestuur van de ouder vereniging van RK basisschool St. Stephanus Bornerbroek uit 8 personen, te weten:
Einhard ten Hove (voorzitter), Christel van Ham (secretaresse), Edwin Marrink (penningmeester), Margje Ramakers, Brigitte Tijhuis, Maureen Platenkamp, Annemiek Haarhuis en Nicole Holtkamp.


MR/GMR

De medezeggenschap is van belang voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs.Bij de wet is geregeld dat inspraak van ouders en van personeel plaatsvindt door middel van de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De directeur informeert de MR ten aanzien van het schoolbeleid. In het medezeggenschapsreglement staat op welke gebieden het bestuur en de directie advies of instemming moet vragen aan de MR.