Ouders

 

Klasbord

De communicatie tussen school en ouders verloopt via ons ouderportaal van Klasbord (online en via de app.) 


Ouderraad

Op dit moment bestaat het bestuur van de oudervereniging van RK basisschool St. Stephanus Bornerbroek uit de volgende personen, te weten:
Einhard ten Hove (voorzitter), Christel van Ham (secretaresse), Edwin Marrink (penningmeester), Maureen Platenkamp, Annemiek Haarhuis en Nicole Holtkamp.


MR/GMR

De medezeggenschap is van belang voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs.Bij de wet is geregeld dat inspraak van ouders en van personeel plaatsvindt door middel van de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De directeur informeert de MR ten aanzien van het schoolbeleid. In het medezeggenschapsreglement staat op welke gebieden het bestuur en de directie advies of instemming moet vragen aan de MR.