Onze school van A tot Z

Onder de menuknop 'Informatie' vindt u alles wat u te weten wilt komen over onze school.
De nieuwsbrief is ons belangrijkste informatie-orgaan. Data en mededelingen in de nieuwsbrief zijn leidend. De nieuwsbrief verschijnt altijd op de eerste dag van de nieuwe maand op onze website. Hiervan wordt in het ouderportaal van Schoolwapps een melding verstuurd.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven en up-to-date houden van een juist e-mailadres.
Praktische informatie omtrent de dagelijkse gang van zaken leest u in de Informatiegids
Algemene informatie, over visie en beleid bijvoorbeeld, vindt u in de schoolgids.

Specifieke regelingen zijn opgenomen in protocollen en formulieren. Tevens kunt u alle officiële schooldocumenten downloaden in het documentatiecentrum.