Ouderraad


Op dit moment bestaat het bestuur van de ouder vereniging van katholieke basisschool St. Stephanus Bornerbroek uit 8 personen, te weten:
Rik Brunsman (voorzitter), Jacco Groothuis (secretares), Edwin Marrink (penningmeester), Ellen Stamsnijder, Kim Asbroek, Maureen Platenkamp, Dorian Keizers, Annemiek Haarhuis en Ellis Lammertink

Dit bestuur, genoemd de ouderraad, vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van alle kinderen die het basisonderwijs volgen aan de genoemde school. Alle ouders/verzorgers worden geacht lid te worden van de oudervereniging, tenzij men zich schriftelijk afmeldt, met opgave van reden. De vereniging wil haar leden zo goed mogelijk informeren over zaken die het onderwijs aan de kinderen betreffen. Hiervoor worden bij gelegenheid thema-avonden georganiseerd en wordt eventuele informatie via de maandelijkse nieuwsbrief aan alle leden doorgegeven.

De oudervereniging werkt aan de hand van een reglement, dat voor iedere ouder/verzorger beschikbaar is, alle taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd in dit reglement. De ouderraad is tevens een spreekbuis voor ouders/verzorgers van en naar de schoolleiding (niet voor individuele leerling problemen). Bij de hoofdingang van de school is een brievenbus voor post van ouders naar de oudervereniging, maar het is makkelijker als u de leden van de ouderraad persoonlijk aanspreekt.

De ouderraad en de schoolleiding vergaderen gemiddeld 6 x per jaar. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, deze wordt meestal gehouden aan het begin van het schooljaar.

Jaarlijks wordt er een ouderbijdrage gevraagd, deze wordt vastgesteld in samenspraak met de MR. De vereniging organiseert in samenwerking met de school onder andere de volgende activiteiten:

* Sinterklaas
* Kerstviering
* Kindercarnaval
* Paasviering
* Klusavond
* Pinksterfeesten
* Schoolreisje

De ouderraad biedt tevens ondersteuning bij diverse andere activiteiten die door school georganiseerd worden. Tenslotte is de organisatie van de verkeersbrigadiers ook een activiteit die bij de oudervereniging belegd is.

Klassenouders:

Groep 1A - Ellis Lammertink
Groep 1B - Lisan Bartelink
Groep 2 - Chantal Pol
Groep 3A -  Ellen Stamsnijder/ Kim Asbroek
Groep 3B Joyce Kemna
Groep 4 Anique Rutgers
Groep 5 - Maureen Platenkamp
Groep 6 - Dorian Kolenbrander
Groep 7 - Annemiek Haarhuis
Groep 8A - Karin Raeimakers
Groep 8B - Pien Nijstad/ Karin Raeimakers

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. De telefoonnummers en e-mailadressen kunt u vinden in de informatiegids