Ouderraad


Op dit moment bestaat het bestuur van de ouder vereniging van katholieke basisschool St. Stephanus Bornerbroek uit 8 personen, te weten:
Rik Brunsman (voorzitter), Christel van Ham (secretaresse), Edwin Marrink (penningmeester), Ellen Stamsnijder, Kim Asbroek, Maureen Platenkamp, Dorian Keizers en Annemiek Haarhuis.

Dit bestuur, genoemd de ouderraad, vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van alle kinderen die het basisonderwijs volgen aan de genoemde school. Alle ouders/verzorgers worden geacht lid te worden van de oudervereniging, tenzij men zich schriftelijk afmeldt, met opgave van reden. De vereniging wil haar leden zo goed mogelijk informeren over zaken die het onderwijs aan de kinderen betreffen. Hiervoor worden bij gelegenheid thema-avonden georganiseerd en wordt eventuele informatie via de maandelijkse nieuwsbrief aan alle leden doorgegeven.

De oudervereniging werkt aan de hand van een reglement, dat voor iedere ouder/verzorger beschikbaar is, alle taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd in dit reglement. De ouderraad is tevens een spreekbuis voor ouders/verzorgers van en naar de schoolleiding (niet voor individuele leerling problemen). Bij de hoofdingang van de school is een brievenbus voor post van ouders naar de oudervereniging, maar het is makkelijker als u de leden van de ouderraad persoonlijk aanspreekt.

De ouderraad en de schoolleiding vergaderen gemiddeld 6 x per jaar. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, deze wordt meestal gehouden aan het begin van het schooljaar.

De jaarlijkse ouderbijdrage is € 45,00 per kind per jaar. De vereniging organiseert in samenwerking met de school onder andere de volgende activiteiten:

* Sinterklaas
* Kerstviering
* Kindercarnaval
* Paasviering
* Klusavond
* Pinksterfeesten
* Schoolreisje

De ouderraad biedt tevens ondersteuning bij diverse andere activiteiten die door school georganiseerd worden. Tenslotte is de organisatie van de verkeersbrigadiers ook een activiteit die bij de oudervereniging belegd is.

Klassenouders:

Groep 1C - Chantal Pol
Groep 1-2A - Kim Asbroek en Ellen Stamsnijder
Groep 1-2B - Joyce Kemna
Groep 3 Anique Rutgers
Groep 4 Annemiek Haarhuis
Groep 5 - Dorian Keizers
Groep 6 - Annemiek Haarhuis
Groep 7A - Karin Raeimakers
Groep 7B - Pien Nijstad
Groep 8 - Christel van Ham

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. De telefoonnummers en e-mailadressen kunt u vinden in de informatiegids