Schooltijden 2024-2025

Continurooster

 

 Maandag 8:30 - 14:30 uur 
 Dinsdag 8:30 - 14:30 uur
 Woensdag 8:30 - 12:30 uur
 Donderdag 8:30 - 14:30 uur
 Vrijdag 8:30 - 14:30 uur

 


Groep 1 heeft op vrijdag geen les.
De groepen 2, 3 en 4 hebben vrijdag om 12.30 uur vrij.

Wilt U ervoor zorgen dat de kinderen niet voor 08.15 uur bij school zijn? Dit i.v.m. oversteken en toezicht op het schoolplein.

De groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 8.15 zelfstandig naar binnen lopen. 

De kleuters mogen op woensdag vanaf 8.15 door de ouders naar binnen worden gebracht. De andere dagen lopen de kleuters zelfstandig naar binnen vanaf het hek. 
Nieuwe kleuters mogen de eerste week elke dag door de ouders naar binnen worden gebracht.

Om 08.30 uur gaat de bel en beginnen de lessen.