Schooltijden

Continurooster

 Maandag 8:30 - 14:30 uur 
 Dinsdag 8:30 - 14:30 uur
 Woensdag 8:30 - 12:15 uur
 Donderdag 8:30 - 14:30 uur
 Vrijdag 8:30 - 14:30 uur


Groep 1 heeft op vrijdag geen les.
De groepen 2, 3 en 4 hebben vrijdag om 12.00 uur vrij.

Wilt U ervoor zorgen dat de kinderen niet voor 08.15 uur bij school zijn? Dit i.v.m. oversteken en toezicht op het schoolplein.

De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. De leerkrachten halen dan de kinderen op van het plein.

De kleuters mogen 5 minuten voor aanvang van de lessen door de ouders binnen gebracht worden.

Om 08.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.