MR/GMR

Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De medezeggenschap is van belang voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Bij de wet is geregeld dat inspraak van ouders en van personeel plaatsvindt door middel van de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De directeur informeert de MR ten aanzien van het schoolbeleid. In het medezeggenschapsreglement staat op welke gebieden het bestuur en de directie advies of instemming moet vragen aan de MR.

Voor de St. Stephanusschool bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Minimaal vijf keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de MR en de directeur. De vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.

Hier kunt u het jaarverslag lezen:
Jaarverslag 2021-2022 

De MR bestaat uit de volgende leden:
Leerkrachten: Karen Wilmink - Sharon Busscher - Rimke Vos
Ouders: Evelien Breuker - Margreeth van Hemert - Anique Rutgers

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. De telefoonnummers en e-mailadressen kunt u vinden in de informatiegids