Documentatie


In ons documentatiecentrum staan alle officiële schooldocumenten nog eens overzichtelijk op een rij in 4 rubrieken:

Klik om naar de categorie te gaan:
 • Privacy
  Alles over hoe wij omgaan met de gegevensbescherming van ouders, kinderen en leerkrachten.
 • Protocollen
  Over zaken zoals verlofregelingen, medisch handelen, pesten of hoofdluis.
 • Formulieren
  In te vullen formulieren voor ouders zoals het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen of aanvragen voor verlof. Deze kunnen uitgeprint en ingevuld op school bij de directie ingeleverd worden.
 • Schooldocumenten
  Bijvoorbeeld: schoolgids, informatiegids, schoolplan etc.