Bekijk deze email in uw browser
Nieuwsbrief december 2020
jaargang 30
nummer 5

Agenda

01 december Techniekles Oyfo groep 7
03 december Groepen 1 zijn om 12.00 uur vrij.
04 december Sinterklaas en pieten komen op school 07 december School versieren thema Kerst.
07 december Juf Nienke jarig en viert de verjaardag tijdens de meesters- en juffendag 6 juli
08 december Directie en Ib’ers afwezig i.v.m. studiedag
10 december Juf Nisha en meester Marco ’s middags afwezig i.v.m. ICT vergadering.
13 december Meester Marco jarig en viert verjaardag tijdens de meesters- en juffendag 6 juli
17 december Kerstviering en Kerstlunch in alle groepen
18 december 12:00 uur start Kerstvakantie tot en met 1 januari 2021
 

Sinterklaasviering

Ook dit jaar is de hal weer prachtig versierd voor het Sinterklaasfeest. Dank aan alle actieve ouders die hiervoor zorgden. De strooipieten hebben ’s nachts een bezoek gebracht aan alle groepen. Dat was erg gezellig! Op woensdag 25 november kregen de kinderen een berichtje van de pieten dat ze op school een schoentje mochten zetten. De volgende ochtend zaten hier heerlijke pepernoten in. Vrijdag 4 december komen de pieten met Sinterklaas een gezellig feestje maken.

De kinderen komen om half 9 naar binnen. Vervolgens gaan zij samen met de juf of meester wat later naar buiten om Sinterklaas te verwelkomen. Helaas mogen er dit jaar geen ouders bij aanwezig zijn.

Informatie schooljaar 2020-2021
Alle informatie die betrekking heeft op dit schooljaar staat in de schoolgids of informatiegids
Kijk op onze website!

Kerstbomen

De ouderraad heeft 27 november een standaard geplaatst waar ieder jaar een prachtige netkerstboom vol lichtjes in gehangen kan worden. Om die stevig te kunnen plaatsen moest wel het nodige werk verzet worden. Met hulp en beton geleverd door Bart Holtkamp, staat er nu een stevig anker voor de boom. Bedankt Bart en OR voor jullie hulp.

Maar er was nog een verrassing. In de centrale hal is de grote, echte spar geschonken door de Spar.

Bedankt Albert en Anja. Daar genieten 250 kinderen en leerkrachten van!

Kerstviering op 17 december

Op donderdag  17 december hebben de kinderen niet ’s avonds, maar ’s morgens een Kerstviering in de kerk. De kinderen van groep 4 verzorgen dan een Kerstspel.

In verband met alle coronamaatregelen zal de viering in de kerk helaas zonder ouders plaatsvinden.

Om 14.30 uur gaan de kinderen naar huis.

08.15 uur

Vanaf 8:15 uur staan de brigadiers klaar en is er toezicht buiten. Wilt u uw kind niet eerder naar school sturen? Alvast bedankt.

Kerstlunch op 17 december

Tussen de middag lunchen de kinderen samen. We willen graag dat ieder kind iets meeneemt voor deze maaltijd. U ontvangt hierover binnenkort een mail. De leerkracht maakt een verdeling voor de eigen groep en koppelt naar u terug wat meegenomen moet worden. De ouderraad zorgt voor een feestelijk extraatje bij de lunch.

Notificatie-instellingen Schoolwapps

Als u bang bent niet (tijdig) een bericht te lezen in Schoolwapps, kijk dan even in de app van Schoolwapps bij 'Mijn instellingen'. Daar kunt u, en ook alleen u(!), zelf aangeven op welke manier en voor welk type bericht u gealarmeerd dient te worden.
Check dit even voor de zekerheid, zodat u niets mist!
Lukt dit niet? Vraag voor de zekerheid na bij de groepsleerkracht, maar kijk eerst op de site van Schoolwapps.

Nieuwe touchscreenborden

Onze school is maar liefst vier nieuwe touchscreenborden rijker! In de groepen 4, 5A, 5B en 6 zijn ze afgelopen dinsdag 17 november geplaatst.

De borden werden geplaatst onder schooltijd, daarom werd de gymzaal omgetoverd tot echte collegezaal en is er geen leertijd verloren gegaan.

Er zijn ook spelletjes te spelen ontdekte meneer René…

Scholing

Niet alleen de kinderen leren, maar ook leerkrachten scholen.

Juf Nisha heeft de 2-jarige opleiding ‘Digicoach’ afgerond. Daarnaast zijn er bevoegde BHV’ers en EHBO’ers. Juf Marieke en juf Kim volgen dit jaar de scholing als schoolopleider (begeleiden studenten PABO). De intern begeleiders, juf Nienke en juf Marlon volgen de opleiding ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’.

Naast de hiervoor genoemde trajecten, wordt ook digitaal geschoold via E- wise. Hierin kunnen modules gevolgd worden door een individuele leerkracht, maar ook team scholing modules worden gevolgd.

Slim he?

Een mooie bos bloemen voor juf Nisha!

Kinderforum

Het kinderforum werd door de oudervereniging aan het werk gezet…Leuk werk!

De kinderen moesten in de groepen wensen inventariseren.

Wat zou je graag willen hebben op school?

Wat zou je graag willen veranderen?

Er kwamen veel (soms opmerkelijke) wensen voorbij.

Hapjes in de klas, vrije dagen keuze, veel trampolines etc.

Uit alle wensen is een voorkeurslijst samengesteld en de oudervereniging gaat nadenken over wat ingewilligd kan worden. Wordt vervolgd…

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:

maandag 4 januari
Klik hier om de nieuwsbrief op onze website te bekijken!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
Voor privacyregeling; zie onze website.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons contactadres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u de manier waarop u deze mail krijgt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*