*|MC:SUBJECT|*
Bekijk deze email in uw browser
Nieuwsbrief juni 2020
jaargang 29
nummer 10

Agenda

1 juni Alle kinderen hebben vrij i.v.m. tweede Pinksterdag 
9 juni Onder voorbehoud: YU MAN RACE Kids Obstacle run op het schoolplein. Alle kinderen kunnen deze dag kennismaken met een mini obstakel run op het schoolplein. Klimmen, klauteren, vies worden, sportief bezig zijn en vooral veel lol beleven samen! We houden u op de hoogte of dit door kan gaan. 
10 t/m 12 juni schoonmaak materialen kleuters 
16 t/m 18 juni kamp groep 8 
15 t/m 19 juni alle kleuters zijn vrij i.v.m. met de kampweek van groep 8  
15 juni Juf Rimke jarig   
17 juni Gewone lesdag. Studiedag gaat niet door!  
22 juni Doorschuifmiddag, groep 8 oefent deze middag voor de musical 
22 juni Juf Judith jarig 
24 juni aangepast rapport mee 
26 juni Meester Vincent jarig  
29 juni Juf Karen jarig 
30 juni juffen/meestersdag alle groepen. FEESTDAG MET.... 
1 juli Juf Annelies jarig 
1 juli Vossenjacht 
1 juli 12.00 uur: groep 8 wordt 'uit school gereden'.  
1 juli 19.00 Musical en afscheid groep 8. Nadere informatie volgt. 
2 juli Laatste schooldag. Parkoptredens gaan door, maar NIET voor publiek i.v.m. Coronamaatregelen! Er worden opnames gemaakt die u thuis kunt bekijken en we proberen een livestreamoptie te realiseren. Hierover hoort u meer zodra dit helder is.  
2 juli 12.00: Start van de zomervakantie tot 17 augustus.
8 juli Juf Christine jarig 
17 juli Meneer René jarig 

'A en B groepen' tot 5 juni
Op maandag 11 juni mogen we weer straten met alle leerlingen tegelijk naar school. Na Pinksteren hebben de kinderen nog 4 dagen in de zogenoemde A en B groepen les. De lesdagen zijn als volgt ingedeeld
(de andere groep werkt thuis):

dinsdag 2 juni: groep A
woensdag 3 juni: groep B
donderdag 4 juni: groep A
vrijdag 5 juni: groep B

Nieuwe website!

Onlangs is onze nieuwe schoolwebsite. Alle informatie van de oude website vindt u hier weer terug. Wilt u voortaan de nieuwsbrief meteen ontvangen in uw mailbox, meldt u zich dan aan op 'abonneren nieuwsbrief'.

Schoonmaak materialen kleuters

Wie komt ons helpen? Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen ouders op school komen om de kasten en materialen schoon te maken. We stellen het erg op prijs als u ons wil helpen door kleutermateriaal/wasgoed thuis schoon te maken.  
Woensdag 10 juni, donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni staan de materialen klaar die mee naar huis mogen. Het zou fijn zijn als de materialen in de week van 22 juni weer op school worden gebracht (eerder mag ook). Vele handen maken licht werk. 
Loopt u a.u.b. bij de hoofdingang naar binnen, in de hal uitkiezen en via het directiekantoor weer naar buiten!
Bij voorbaat dank!

Verkeersbrigadiers gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het oversteken voor of na schooltijd!  
Het is voor de veiligheid van uw kinderen. Alle beetjes helpen! Uw hulp wordt enorm gewaardeerd. Opgeven kan bij leden van de OR of bij Marlon Oolderink. 

Ouderbijdrage

Hallo, 

Helaas hebben wij nog niet van iedereen de ouderbijdrage mogen ontvangen, daarom een herinnering voor degene die deze nog niet hebben overgemaakt! 

Wij verzoeken u vriendelijk om bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken:

Bankrekeningnummer NL45 RABO 0108 4052 81  
T.n.v. Oudervereniging St. Stephanusschool te Bornerbroek 
O.v.v. de voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren). 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

Edwin Marrink 

Penningmeester OR 

Rapport

Aan het eind van dit bijzondere schooljaar is het voor de leerkrachten niet mogelijk om een volledig rapport voor de kinderen te maken. Toch heeft niemand thuis stil gezeten. De kinderen krijgen daarom eind juni een aangepast rapport. In het schooljaar 2020-2021 zullen, indien nodig, voor ouders van de groepen 3 t/m 8 in november een extra 10 minuten gesprek ingepland worden. De leerkrachten bespreken dan de resultaten van de CITO toetsen die in september en oktober zullen worden afgenomen.  

Opnames NPO1

Op 8 juni mogen we weer met alle kinderen naar school en dan worden er weer opnames gemaakt die ‘s middags rond 16:40 uur worden uitgezonden. 

Daarnaast worden voor de laatste keer opnames gemaakt op onze laatste schooldag. Ook dan wordt dit ‘s middag uitgezonden. 

Doorschuifmiddag

Op maandag 22 juni is de jaarlijkse doorschuifmiddag. Alle leerlingen maken kennis met hun nieuwe juf of meester. Groep 8 oefent deze middag voor de musical.

Kamp groep 8 

Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 juni staat het "Groep 8 kamp" op de planning. Dit jaar zal het kamp er enigszins iets anders uitzien zoals we gewoonlijk gewend zijn maar gelukkig kunnen zo goed als alle onderdelen plaatsvinden. Het enige wat we tot nog toe moeten laten vervallen is het overnachten en het zwembad op de laatste dag. We verblijven overdag in de blokhut van de scouting Nijverdal.    

Groep 8 vertrekt dinsdagochtend om 9.30 uur. Ouders, komt u ons op gepaste afstand uitzwaaien?   

De kinderen krijgen een kampboekje mee waarin alle informatie over het kamp vermeld staat. In dat boekje staat ook een telefoonnummer waarop wij voor bijzondere gevallen elk moment van de dag bereikbaar zijn.  

Voor de begeleiding dit jaar zorgen meester Vincent, meester Marco en meester Hans.  

Ouders; wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind met een deugdelijke fiets op pad gaat?!  

We slapen elke dag dus thuis en voor de donderdag hebben we al verschillende opties bedacht, afhankelijk van het weer en of het zwembad wel of niet gesloten blijft. Op de dinsdag moeten de kinderen na het moordspel, rond 22:00 uur, worden opgehaald bij de blokhut. En de volgende ochtend weer worden gebracht naar de tennisbaan om 09:30. De fietsen 'overnachten' dit jaar in de blokhut.  
Donderdagmiddag fietsen wij terug naar Bornerbroek, omstreeks 19:30, voor de Bonte avond die rond 22:30 afgelopen is. De vrijdag na het kamp hebben de kinderen van groep 8 vrij. 

Juffen- en meestersdag

De juffen en meesters hebben vanwege alle maatregelen geen juffen of meestersdag kunnen vieren. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom hebben zij in samenwerking met de OR een te gekke feestdag voor de hele school in petto!  
Het grote schoolfeest wordt gehouden op dinsdag 30 juni. De kinderen mogen die dag in sportieve kleding op school komen. Er is een groot springkussen geregeld en ook voor lekkers wordt gezorgd!  
Wij maken er samen een knalfeest van!

Parkoptreden laatste schooldag

Het parkoptreden kan dit jaar wel doorgaan voor alle kinderen maar de ouders kunnen hier niet bij aanwezig zijn. Om toch te kunnen zien wat uw zoon/dochter gedaan heeft zullen we alle optredens opnemen en zal deze na afloop op de internetsite gedeeld worden. Daarnaast zal er eventueel de mogelijkheid zijn dit live te volgen via Google-meet. De link hiervoor zal, als dit mogelijk is, aan het begin van de donderdag volgen. Het thema van de parkoptredens zal dit jaar zijn: afscheid meester Hans! 

Fietsen naar school

Attentie: kinderen die buiten het aangegeven gebied op de kaart wonen, mogen op de fiets komen. Van alle andere kinderen wordt verwacht dat zij lopend naar school komen. Dit doen wij om overvolle fietsenstallingen te voorkomen. 

Hulp gevraagd bij vlieger maken

Groep 8 wil in de laatste weken van het schooljaar nog graag een vlieger maken. Nu weten we niet precies meer hoe een toom gemaakt moet worden. Dat is de touwconstructie aan de vlieger waar het touw aanzit waarmee je de vlieger oplaat. Wie weet dat wel en helpt ons?
Graag reageren naar meester Hans of meester Vincent.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:

dinsdag 1 september 2020
Klik hier om de nieuwsbrief op onze website te bekijken!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
Voor privacyregeling; zie onze website.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons contactadres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u de manier waarop u deze mail krijgt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*